Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 21.08.2019, 23.04

...

 

Обладнання в спеціальних класах

   

 

 

 

 

Організація навчального процесу

в спеціальних класах

Відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 09.12.2010 року № 1224 « Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» в школі створені спеціальні (логопедичні) класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Повноцінність початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової навчального плану та за допомогою корекційно - розвиткових занять спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети : «Логоритміка», «Розвиток мовлення», «Розвиток зв’язного мовлення», «Лікувальна фізкультура». Метою корекційно – розвиткових занять є компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя.

Для 1-4 спеціального ( логопедичного) класу обрано додаток № 8 Типового навчального плану початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мови з українською мовою навчання затверджений наказом МОН України від 28.01.14 р. № 80, який забезпечує повноцінну, якісну освіту відповідно до Державних стандартів початкової освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Навчальне навантаження у спеціальних класах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення здійснюється відповідно до пункту 9.8. Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 та Листа МОН України від 08.08.2013 № 1-9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами» і кількість навчальних годин (сумарно інваріантна частина, варіативна, фізична культура) становить на тиждень не більше: у 1-му класі - 20 годин, у 2-му - 21 годину, 3-4-му - 22 години.

Відповідно до п. 3.2. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 09.12.2010 року № 1224 « Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» та згідно рішення педагогічної ради школи (протокол від 25.05.2017 р. № 6) учні навчаються за навчальними програмами та підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, тому додаткові години додано на вивчення української мови в 1-4 класах та на вивчення англійської мови в 2-му класі.

Гранична наповнюваність класів, тривалість уроків та поділ класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється відповідно до Наказу МОН № 852 від 15.09.2002 р. «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та наказу МОН № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Англійська мова»

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети «Математика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Людина і світ » реалізується через навчальні предмети «Природознавство», «Я у світі».

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання» , «Інформатика»

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура», крім того, фізичне виховання здійснюється на корекційно – розвиткові заняттях з логоритміки та лікувальної фізкультури, в позаурочний час .

Корекційно – розвиткові заняття з корекції мовлення, корекції розвитку, логоритміки та лікувальної фізкультури проводяться без поділу класу на групи, в другу половину дня. Логопедичні заняття проводяться в групах та індивідуально. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовних та інтелектуальних вад. З учнями, які мають важкі порушення мови проводяться індивідуальні заняття. Тривалість групових занять до 45 хвилин, індивідуальних – 15 - 20 хвилин.

У школі 5 спеціальних логопедичних класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, в яких навчається 34 учня

 


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz