З 11 січня 2016 року в школі функціонують класи з вечірньою формою навчання, які працюють за п’ятиденним навчальним тижнем. Учні вечірньої форми навчання навчаються в школі за трирічним терміном. Режим роботи класів з вечірньою формою навчання встановлено у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Робочий навчальний план складений на основі Типових навчальних планів, які рекомендовані листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9 – 315 “Про структуру 2017- 2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”. Кількість навчальних годин дозволяє не перевантажувати учнів.

Заняття у класах з вечірньою формою навчання проводяться у дві зміни: перша з 1230 до 1550, друга з 1600 до 2005 години.

 

Структура навчального року

 

Відповідно до ст. 16 Закони України “Про загальну середню освіту” 2017 – 2018 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою у такі терміни:

І семестр – з 01 вересня по 22 грудня 2017 року;

осінні канікули – з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;

ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2018 року;

Весняні канікули з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

  • рік закінчується проведенням підсумкового оцінювання в перевідних класах та державної підсумкової атестації в випускних.

Випускники:

9–го класу отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту,

11(12) –го класу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

За рішенням педагогічної ради школи (протокол № 4 від 05.04.2017) з урахуванням освітніх потреб учнів та батьків конкретизовано варіативну частину навчального плану для класів вечірньої форми навчання. Збільшено години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме: української мови, математики, історії України.

Учні вечірньої форми навчання мають право відвідувати гуртки та секції, які працюють при школі.

 

 

 

Особливості організації навчального процесу

та реалізації варіативної складової навчального плану в класах з вечірньою формою навчання

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Години

10-ш

 

Математика

Історія України

+ 2

+ 0,5

11-ті

Математика

Історія України

+ 2

+ 0,5

12- а, б

Людина і світ

Фізика,астрономія

+0,5

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл годин предметів варіативної складової

обсягом 0,5 (1,5) годин по семестрам

Предмет

К-ть годин на тиждень по семестрах

10ш

11 б,в,г,д

12 а,б,в,г

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

Астрономія

-

-

-

-

0,5

0,5

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та враховуючи те, що дворічний термін навчання не передбачений Типовими навчальними планами, затвердженими листом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 , тобто школа не може використати жоден із варіантів затверджених Типових навчальних планів, розроблено індивідуальний навчальний план для учнів, які перебувають у СІЗО.

За рішенням педагогічної ради школи (протокол № 4 від 05.04.2017) з урахуванням освітніх потреб учнів та батьків конкретизовано варіативну частину навчального плану для класів вечірньої форми навчання. Збільшено години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме:

 

Клас

Предмет

К-сть годин

10-ш

Математика

Історя України

2 год.

0,5 год.

11-к, 11-ш

Математика

Історя України

2 год.

0,5 год.

12-а, 12-б

12-в,12-г

Українська мова

Математика

Історія України

Всесвітня історія

Астрономія

0,5 год.

1 год.

1 год.

1 год.

0,5 год

 

 

Робочий навчальний план складено відповідно до додатку 25 Типових навчальних планів, затверджених листом МОН України від 27.08.2010р. № 834, згідно з яким кількість годин (17) дозволяє не перевантажувати учнів.